Kris Turner   » rider bio

Birth date June 23, 1992
Birth place Chattanooga, Tennessee
Hometown Chattanooga, Tennessee
Height 5-4
Weight 130
Facebook Kris Turner's Facebook page
Twitter Kris Turner's Twitter page

Events

Individual Rider Times


Daytona 200
Daytona SportBike Practice 2 - Daytona SportBike
March 15, 2012
Daytona International Speedway
Daytona Beach, FL

Lap Seg 1 Seg 2 Seg 3 Seg 4 Lap Time Flag Pit
0 - 50.346
33.089
21.951
-  
1 13.152
47.683
31.618
22.369
1:54.821
 
2 13.061
47.049
31.697
22.496
1:54.303
 
3 13.127
47.365
31.703
22.516
1:54.712
 
4 12.716
46.878
31.901
37.406
2:08.900
  P
5 2:08.972
51.579
31.980
22.433
3:54.965
 
6 12.697
46.780
32.059
22.352
1:53.888
 
7 12.705
47.086
31.396
21.961
1:53.148
 
8 12.568
46.902
31.800
22.535
1:53.804
 
9 12.848
47.712
32.102
22.682
1:55.344
 
10 12.802
46.813
31.988
34.561
2:06.164
  P
11 22.882
51.837
31.736
22.394
2:08.849
 
12 13.100
46.769
31.734
22.118
1:53.720
 
13 12.417
46.798
31.870
22.107
1:53.192
 
14 12.724
47.024
31.580
21.904
1:53.231
 
15 13.337
47.402
38.034
23.680
2:02.454
 
16 12.982
47.169
31.969
22.422
1:54.542
 
17 12.701
47.286
32.439
22.293
1:54.718
 
18 20.963
57.918
34.278
23.291
2:16.450
 
19 13.102
47.030
32.079
22.710
1:54.920
 
20 12.880
46.949
31.617
22.201
1:53.647
 
21 12.437
47.937
31.750
22.438
1:54.562
Flag
21 - - - - -   P
Ideal: 12.417
46.769
31.396
21.904
1:52.486

  • Vance and Hines