Jake Lewis   » rider bio

Birth date November 4, 1995
Birth place Princeton, Kentucky
Hometown Princeton, Kentucky
Website Visit Now
Facebook Jake Lewis's Facebook page
Twitter Jake Lewis's Twitter page
Instagram Jake Lewis's Instagram page

Events

Individual Rider Times


Subway SuperBike Doubleheader
SuperSport Qualifying 2 - SuperSport
June 2, 2012
Road America
Elkhart Lake, WI

Lap Seg 1 Seg 2 Seg 3 Seg 4 Seg 5 Trap (mph) Lap Time Flag Pit
0 - 29.630
43.646
25.129
18.686
- -  
1 38.891
27.351
40.780
24.297
18.316
152.11 2:29.635
 
2 38.251
26.575
39.576
23.241
17.832
151.37 2:25.474
 
3 37.865
26.286
39.390
23.482
17.851
151.63 2:24.873
 
4 38.543
28.068
41.528
24.275
26.296
160.36 2:38.710
  P
5 3:37.999
29.228
39.901
23.993
17.837
- 5:28.957
 
6 38.656
26.286
39.644
23.738
17.787
153.48 2:26.111
 
7 39.347
28.013
40.445
23.881
25.827
152.53 2:37.512
  P
8 1:40.322
26.742
39.950
23.710
17.803
- 3:28.528
 
9 37.766
26.542
39.283
23.229
17.714
152.67 2:24.535
 
10 37.704
26.077
38.817
23.140
17.723
153.05 2:23.461
 
11 38.017
26.611
40.018
24.136
25.217
154.34 2:33.996
  P
12 2:08.948
26.771
39.514
23.915
18.129
- 3:57.278
 
13 37.842
26.178
39.024
23.270
17.642
153.05 2:23.956
Flag
13 - - - - - - -   P
Ideal: 37.704
26.077
38.817
23.140
17.642
- 2:23.380

  • Vance and Hines