Francois Dumas   » rider bio

Events

Individual Rider Times


Miller Motorsports Park
SuperBike Practice 1 - SuperBike
August 2, 2013
Miller Motorsports Park
Tooele, UT

Lap Seg 1 Seg 2 Seg 3 Seg 4 Trap (mph) Lap Time Flag Pit
0 - - - - - -  
1 29.925
44.914
20.645
24.774
1643.43 2:00.258
 
2 29.560
45.253
20.544
24.667
1695.17 2:00.024
 
3 29.128
44.772
20.516
24.516
1710.56 1:58.932
 
4 29.274
45.085
20.833
25.237
1710.56 2:00.429
 
5 29.306
45.036
20.632
24.911
1710.56 1:59.885
 
6 29.225
1:19.999
- - 1645.82 11:28.077
  P
7 - 44.516
20.872
24.885
1193.96 2:22.145
 
8 28.924
44.361
20.378
24.382
1680.06 1:58.045
 
9 28.604
44.618
20.470
24.512
1728.87 1:58.204
 
10 29.071
44.032
20.521
24.724
1695.17 1:58.348
 
11 29.311
44.307
20.471
24.488
1718.36 1:58.577
 
Ideal: 28.604
44.032
20.378
24.382
- 1:57.396

  • Vance and Hines